QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG ĐẠT LẦN THỨ XXIV
Tin tức - Sự kiện

XÃ HOẰNG ĐẠT TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 2 HĐND KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, HĐND xã Hoằng Đạt khóa 21 đã khai mạc và tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

    VAI TRÒ CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

    Trước sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình thông tin, Đài truyền thanh cơ sở vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội với những ưu điểm mà không có loại hình truyền thông nào thay thế được. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, hệ thống truyền thanh cơ sở càng thể hiện tốt vai trò trong việc tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và góp phần vào thành công của cuộc Bầu cử.